In verband met uitbreidingsplan Moorland zou de oude blokhut "’t Odulphuis" wederom vlak bij woningen komen te liggen. Een situatie die scouting al reeds eerder in 1978 had meegemaakt en wat toen geleid had tot verplaatsen van onze blokhut "de Odulphushoeve".

Ook wilden groeps- en stichtingsbestuur een Blauwe Vogelgroep gaan vormgeven. Sinds de bouw van 't Odulphuis, welke voor zo’n 80 leden gebouwd is, heeft Scouting Oirschot een groei doorgemaakt naar zo’n 250 leden. Ook hebben we een wachtlijst van zo’n kleine 100 leden in de leeftijd van 3-11 jaar.

Uitbreiding en aanpassing van het gebouw om gehandicapte scouts te kunnen huisvesten was onderzocht.

In 1998 zijn we met de gemeente in gesprek gekomen om samen met de gemeente een oplossing te vinden voor deze problematiek. Al snel bleek dat onze gemeente voorstander was van het plan Scouting te verplaatsen en meteen uit te breiden. Een werkgroep met daarin een aantal oudleden en leden van het huidige stichtingsbestuur hebben toen in december 1998 een rapport aangeboden waarin de compleet uitgewerkte plannen en onderbouwing waren uitgewerkt.

In 1999 en 2000 zijn door veelvuldig en goed overleg met het gemeentebestuur en de werkgroep flinke vorderingen gemaakt en medio 2000 was de planvorming rond en zou Scouting 't Odulphuis aan de gemeente verkopen en met een verhuissubsidie en extra subsidie voor de Blauwe Vogelgroep kon Scouting het plan uitwerken.

Vele fondsen en sponsoring vanuit het bedrijfsleven en een grote inzet van zelfwerkzaamheid hebben de begroting ongeveer sluitend gemaakt. In mei 2000 heeft scouting dan ook een bouwaanvraag ingediend en in november 2000 is hiervoor een Zelfstandige Project Procedure opgestart.

In 2001 is Scouting Oirschot gestart met de bouw van onze nieuwe blokhut. Op 26 april 2003 zijn we verhuisd naar de nieuwe blokhut.

Na het uitgraven van de bouwput zijn ook de vrijwilligers gestart met hun werkzaamheden. Zaterdag 10 november 2001 werd het bouwraam uitgezet. Met de eerste ploeg starten we om 8:00u en rond half twee was deze klus geklaard.

Al snel zullen een nieuwe ploeg vrijwilligers de riolering gaan aanbrengen zodat de beton van de vloer erop kan Aannemer Louwers uit Oirschot zal een gedeelte van de werkzaamheden uitvoeren . Maar een groot deel zal door onze ploegen vrijwilligers onder coördinatie van Frans van Bommel en Cees van Dommelen voor hun rekening gaan nemen.

 

Na het uitzetten van het peil en bouwraam is er met vereende krachten gewerkt aan de riolering.

Op 27 november 2001 is gestart met de afrastering door de firma HERAS.

Op 1 december 2001 is in samenwerking met Brabants Landschap, LTO, IVN de gemeente Oirschot en hoveniersbedrijf Jac Kolsters uit Middelbeers, een start gemaakt met het aanbrengen van de beplanting rondom het terrein.

Helaas gingen er door het slechte weer wat dingen niet zoals gepland. De koffie op de bouwplaats was wat te laat maar dit maken we nog goed !

 

Nieuwbouw stagneert

Na de winterstop met kerst en nieuwjaar 2001/2002 was het de beurt aan koning winter om met sneeuw en vorst het land te regeren. Toen we dan verlost waren van deze speling der natuur kwam de regen.

Het was zelfs zodanig slecht dat de bouwput vol met water bleef staan. De ondergrond werd hierdoor zo slecht dat verder gaan de kwaliteit niet ten goede kwam. Besloten is daarom om tot eind maart 2002 te wachten en daarna een bodemonderzoek te laten verrichten om zo zeker te zijn dat we en goede blokhut kunnen bouwen die jaren mee kan. Natuurlijk hadden wij als bouwteam het ook anders gewild maar...

Bouwplanning

Zodra de bodem in de bouwput goedgekeurd is kan gestart worden met het uitgraven van de vorstranden. Hierna moeten we als vrijwilligers weer aan de slag om de waterleiding en elektra in de vloer te werken.

Bijeenkomsten georganiseerd

Op 18 december 2001 is op de blokhut een bijeenkomst gehouden voor alle vrijwilligers. Helaas konden niet alle vrijwilligers aanwezig zijn maar het overgrote deel heeft te horen en te zien gekregen wat ons allemaal te wachten staat.

Oprichten materiaalhok

Op 23 februari 2002 was het dan zover, de spanten en muurtjes van het materiaalhok (daar is het wat droger) konden worden opgezet. Helaas werkte het weer niet mee maar ons team werkte door met hagel en regen op de koop toe. Maar door dit doorzettingsvermogen kon in de namiddag de vlag in top. Het materiaalhok stond en de volgende weken kunnen timmerlieden de werkzaamheden voortzetten.

Om een uurtje of vijf was het tijd voor een lekker ... Voor sommigen was dit een dag van 9 werkuren, je baas zou jaloers zijn op zo'n werknemers!!!!

 

Alle bouwwerkzaamheden van vrijwilligers gebeurd onder de professionele leiding van het bouwteam.

Coördinatieteam:
Wim vd Biggelaar, Kees vd Akker, Kees v Laarhoven, Toon v Beurden en Wim v. Genechten

Vrijwilligersplanning:
Frans v. Bommel,  en Cees v. Dommelen, 

Vrijwilligerscoördinatie en begeleiding:
Tiny Kwappenberg, Leo v Werde en Piet Kemps.

 

Op vrijdag de 29ste maart 2002 zijn er weer werkzaamheden verricht aan de bouwput van de hoofdbouw. Vanwege het goede weer en de goede vooruitzichten is besloten om de bouwput weer te egaliseren en aan te trillen, wat op zaterdag gebeurde. Zo kunnen we in de week na Pasen laten onderzoeken of de grond voldoende verdicht is om te starten met de voorbereidingen voor de fundering. Samen met Piet Kemps, Johnny van Assouw en Wim van Dal is de hele middag gewerkt aan deze klus

De werkzaamheden aan het materiaalhok naderen ook het einde. Op zaterdag 30 maart 2002 is gestart met het in hangen van de deuren. Een secuur werkje. Als je met vele vrijwilligers werkt zijn voor- en achterkant niet geheel gelijk aan elkaar en moeten er dus 4 verschillende deuren ingemaakt worden. Maar met het oog van de vakman van een van onze vrijwilligers zijn de deuren gereed en hangen er twee in. De resterende twee komen volgende week.

 

Hier is Piet v.d. Bosch van de Fa v.d. Bosch uit Oirschot de put weer egaal aan het maken onder het toeziend oog van Wim v. Dal onze blokhut beheerder.
Ook een welp helpt waar hij kan. Chris Louwers was als leerling timmerman ook van de partij.
Tiny Kwappenberg een van onze vaste bouwcoördinatoren heeft er zin in.
Koffie in de schaftkeet smaakt geweldig. Hier worden de bouwplannen al flink doorgenomen.

 

n het weekend van 26 april 2002 hebben vele vrijwiliggers onder leiding van Piet Kemps, Leo van Werde, Tiny Kwappenberg en Ino van de Ven de waterleiding en electraleidingen op en onder de betonmatten gelegd. Een hele klus maar "vele handen....". In de week daarna is de aannemer flink in de weer geweest om de bekisting, isolatie en betonmatten te plaatsen.

Op vrijdag 3 mei 2002 was het dan zover. Om 6:45 u kwam de betonpomp en al snel stonden de eerste wagens beton klaar. Ruim 200 kubieke meter beton ging er in de vloer en fundering van onze Odulphushoeve. Neem eens een kijkje op de foto's.

Omstreeks 14:00u lag de beton op zijn plaats en konden de mensen van het vloerenbedrijf starten met vlinderen. Tot diep in de nacht hebben ze doorgewerkt en het resultaat mag er zijn. Een strakke ondergrond om de komende weken de staalconstructie en muren te gaan zetten.

We zijn nu echt op doorgestart en de komende weken zal Oirschot de Odulphushoeve elke dag zien groeien.

 

Ino vd Ven en Piet Kemps leggen de laatste hand aan het leidingwerk.
3 mei. Het storten van de beton gestart.
Het "vlinderen" van de vloer op 3 mei.
Hier ligt de betonnen vloer klaar (4 mei). Komende week wordt de staalconstructie geplaatst.

We zijn uit de grond!!!

Op woensdag 15 mei 2002 zijn de spanten rechtgezet door de Fa Latour uit Oirschot. Hiermee kreeg onze nieuwbouw meteen body. De dagen erna is de aannemer in de weer geweest om de kozijnen te stellen.

Ook onze vrijwilligers zijn in de weer geweest om de leidingen aan te brengen en de voorbereidingen te treffen voor de elektra zodat de metselaar voorruit kon in week 21. De muren van de linkse douches staan al overeind. Ino van de Ven (lid van onze SOS speltak en elektricien) is elke ochtend voor zijn werk en 's avonds na het werk aanwezig om ervoor te zorgen dat alle elektra op de juiste plek komt. Ook onze ploegen vrijwilligers die elke avond de bouwplaats opruimen komen nu in actie. Kortom voor de planning (Frans van Bommel; ook al lid van de SOS en bestuurlid) is er veel werk aan de winkel om alle vrijwilligers te benaderen en in te plannen.

De bouw vordert nu met rasse schreden en Oirschot ziet de "Odulphushoeve" groeien. Ook onze speltakken komen regelmatig een kijkje nemen om alvast te proeven aan hun nieuwe ruimten.

Spanten en kozijnen staan recht.
Wat een gebouw!!!
Hier komt de rechtse doucheruimte.
Dit is de linkse douche ruimte.

Op 13 juni 2002 werd de betonnen zolder van de 1e verdieping gestort. Na een week van voorbereidingen op het gebied van electra, water en CV was het op dinsdag de beurt aan de vlechters. Al het ijzerwerk werd door onze vrijwilligers correct op zijn plaats gelegd en vastgeknoopt.

De keurmeester gaf een compliment mbt de bewapening.

Onder leiding van Ino vd Ven en Toon Kemps waren de buizen voor de electra ook tijdig gereed. Piet Roefs droeg zorg voor de CV en zo kon het storten beginnen.

Andere vrijwilligers brachten de isolatie aan en zorgden voor een schone bouwplaats. Steeds moesten er stenen gezagen worden en steigers worden gezet. Zo was er elke dag voor vele mensen werk aan de winkel.

De gordingen werden in de nok gelegd door onze aannemer zodat de metselploeg komende tijd de topgevels kan gaan metselen. Zoals het er nu naar uitziet liggen er voor 6 juli 2002 de dakplaten erop.

Op 27 juni 2002 zullen om 19:00uur, Kees van Laarhoven en Toon van Beurden, de initiatiefnemers van het eerste uur, een gedenksteen onthullen en zal burgemeester Speetjens de vlag in het hoogste punt hijsen.

Hier is Ino de laatste hand aan het leggen aan de electra leidingen.
Slijpen van de vele honderden stenen.
Storten van de beton.
Het plaatsen van steigers.
Ook de aanplant moet al onderhoud hebben. Onze voorzitter Harrie v Nunen zorgt voor het frezen van de overtollige groen plantjes.
Ook gereedschap gaat soms stuk, hier wordt gewerkt aan het repareren van de steenslijpschijf. Zaagbladen verslijten maar hoe krijgen we ze vervangen ???
   
   
 

Het hoogste punt is bereikt.

 

 Op donderdag 27 juni 2002 zijn twee mijlpalen bereikt in de bouw van de Odulphushoeve te weten:

  • Het hoogste punt.
  • Het leggen van de eerste steen door Kees van Laarhoven en Toon van Beurden.

Het was donderdag 27 juni 2002 om 19:00 uur. Vele genodigden en scouting leden hadden zich verzameld bij onze nieuwe blokhut. Veel van onze sponsoren waren naar Oirschot gekomen om de voortgang te bewonderen. Voorzitter Harrie van Nunen memoreerde alle stappen die scouting heeft gemaakt om tot deze nieuwbouw te komen. De samenwerking tussen vrijwilligers, aannemer en onderaannemers was een pluim waard. Vele vrijwilligers onder leiding van een coördinatieteam werken iedere avond en zaterdag met veel inzet om de voortgang erin te houden. Ook zou deze Odulphushoeve niet gerealiseerd kunnen worden zonder de vele steun van bedrijven en instellingen. Groepsvoorzitter Wim van Genechten gaf de voorzet om een jel te houden voor al deze mensen. Hoe was ie ?... goed, hoe was ie ?... beter... hoe was ie ???? KNAL!!!!!

 

Daarna was het burgemeester Speetjens die in een kort woordje de inzet van vrijwilligers prees en samen met vijf jeugdleden van scouting de vlag in top hees.

Onder luid applaus bereikte de vlag de top. Harrie van Nunen vervolgde met het naar voren roepen van Kees van Laarhoven en Toon van Beurden. De initiatiefnemers van het eerste uur die samen met een werkgroep de plannen uitgewerkt hebben en de vele bedrijven hebben benaderd om de benodigde middelen bijeen te krijgen. Aan hun viel de eer te beurt om een eerste steen te leggen die straks een plaatsje in de "Odulphushoeve" krijgt.

Kortom weer een gedenkwaardige dag voor scouting Oirschot.

De volgende dag gingen de werkzaamheden weer gewoon door en op zaterdag is de linker vleugel ook van dakplaten voorzien. Komende week zal de hoogbouw onder plaat worden gebracht en zo kan, mits het weer geen roet in het eten gooit, voor de bouwvakantie de Odulphushoeve van golfplaten worden voorzien.

 

 

 

De dakkapellen staan er toch op. Het heeft wat energie gekost maar onze Odulphushoeve krijgt er wel een geweldige uitstraling door. Onze loodgieters Willy v Tiel, Peer Smits en Jan v Gerwen hebben er een zinken dak op gemaakt. Vakwerk hoor !!!
Piet Kemps in touw om de boeiboorden voor te bereiden. De gehele binnenplaats kan dan worden afgewerkt.
5 km planken schilderen!!! A hell of a job maar vele handen maken licht werk. Hier zijn een team schilders aan het werk. Op 15 sept. jl is deze klus afgerond.
Piet vd Bosch en Hank v Nunen van onze SOS werken aan de buitenbetimmering. Een lamp erbij en we kunnen tot een uurtje of half tien 's avonds door. Succes bij de afronding van deze klus.
Ook al is het wat vroeger donker, er wordt door onze vrijwilligers doorgewerkt tot we bijna niets meer zien.
Leo v Werde is ook bijna elke dag aanwezig. Allerlei hand en spanklussen en coordinatie worden door Leo, Piet en Tiny verzorgt. Hier de noodzakelijke isolatie platen. Kriebelen en hoesten maar ja voor scouting heb je wat over niet??
Van buiten lijkt het nu even stil te vallen, nou ja stil, maar van binnen gaat Ino vd Ven met zijn ploeg electriciens gewoon door. Op de meeste plaatsen hebben we al licht in de lokalen en de bekabeling van de brandmeldinstallatie is ook al overal aangebracht. Een klus waarvan elke fase in de bouw afhankelijk is en die je nadien niet meer ziet.
Ook het aanbrengen van isolatie en dampdoorlatende folie moet gebeuren alvorens de SOS de planken aanbrengt. Hier is Frank v Genechten bezig om de ploeg SOS'ers voor te blijven.
Geert vd Looij en Bert vd Ven zorgen, samen met Piet Kemps, Wil-Jan v Kroonenbrug en Wil Louwers voor het vele timmerwerk. Alle overstekken en boeiboord voor de binnenplaats, een gigantisch karwei. Dan nog maar niet te spreken over het binnen timmerwerk wat hierna aan bod zal komen.
7 september werd het karwei "golfplaten" afgerond. Alle daken zijn dicht en onze vrijwilligers kunnen droog binnen verder werken.
Aan de oostkant zitten de planken er bijna allemaal op nu krijg je echt een beeld van ons "kasteel". De Speltak Oud Scouts (SOS) heeft deze klus aangenomen en zal met man en macht werken aan de betimmering.
Alle golfplaten erop en de overstekken geschilderd. Ook de boeiboorden aan de binnenplaats vorderen. Het wordt al een echte blokhut.
Op zaterdag 21 september is alle riolering ingegraven en ook een groot deel van de electrakabels voor buitenverlichting en materiaal hok. De fa H. v Roy stelde een hele dag een minigraver met machinist beschikbaar. Bedankt! Dit scheelde onze vrijwilligers een hoop zweet en blaren. Stel je voor dat we dit allemaal met de schop hadden moeten graven!!

 

Ook bij spotlicht wordt er stevig getimmerd. Hier de plankenploeg in aktie om de "jas"van de odulphushoeve aan te brengen.
Alle gekregen klinkers moesten op dikte gesorteerd worden. De leiding helpt een handje met zere armen en schouders als gevolg. Weer een klus geklaard.
Fa v.d. Bosch legt de binnenplaats (400m2) in het hard. Nu kunnen we droog en schoon oversteken.
Piet en Tiny brengen de plafonds op de ingebouwde kasten aan. Zo ontstaat in elk lokaal een opbergruimte zodat de vloer vrij van spullen kan blijven.
Ino weer van de partij. In alle lokalen kan de lamp al aan en de stopcontacten werken ook al. Dit scheelt steeds veel tijd in het uitrollen van verlengsnoeren.
Harrie v Nunen spijkert alle aangebrachte houten delen af zodat ze er niet meer afvallen.
Sleuven hakken om nog wat leidingen weg te werken is geen leuk werk maar moet wel gedaan worden. Vrijwilligers steken vele uren in deze klussen.
Tegelzetters gestart in keukens en toiletten.
Op de binnenplaats komen de planken er ook tegen. Langzaam maar zeker worden alle 5km planken aangebracht. Speltak Oud Scouts nemen dit voor hun rekening.
Loodgieters Willie v Tiel en Peer Smits proberen de tegelzetters voor te blijven. Een geweldige prestatie !
Het ijzeren duo Piet Kemps en Tiny Kwappenberg druk met de plafonds in de gangen. Een secuur werkje want hier kijken we altijd tegen aan.
Keukens zijn betegeld. Wat een luxe!! Twee keukens waar menig restaurant trots op zal zijn.

Met rasse schreden naderen we de afbouwfase !!!!!

Nog steeds met inzet van vele vrijwilligers werken we avond na avond en zaterdagen aan de realisatie.
Het eindpunt komt in zicht. Op St jorisfeest 2003 verhuizen we de leden naar deze nieuwe blokhut.

Leo van Werde is van de pur- en kitploeg en zorgt dat alle naden en kieren netjes worden afgewerkt.
Toon Berben zet de puntje op de "i" m.b.t. het aftimmerwerk. Hij wordt geholpen door Wim van Dal (onze beheerder). Alle hoekjes, kantjes, kasten en plintjes worden vakkundig afgewerkt.
Met vier man sterk is de afval hoop gescheiden en afgevoerd. Het ziet er een stuk netter uit nu. Harrie, Wim, Leo, hr de Cruyf bedankt !
Odulphushoeve in de avond.
Al het verwarmingswerk wordt door Peer Smits, Angel Gomez en Geert van Hattem afgewerkt. Een gigantisch karwei met alle kleppen en radiatoren. De linker vleugel is klaar nu de spirit erin houden om de rechter vleugel in orde te maken.
Het tegelwerk is klaar. De kookplateau’s in de keukens en alle natte ruimtes zijn klaar. De stukadoor begint 29 januari en dan kan het sanitair geplaatst worden.
De rowan basis wordt gebruikt als directiekeet en schaftkeet. Op een zaterdagochtend zitten er wel 20 vrijwilligers en tussendoor wordt er informeel een bouwvergadering ingelast om beslissingen niet te laten wachten op de officiële vergadering.
Naast timmeren is schilderen aan de orde. Maar eerst alle spijkergaatjes dichtstoppen. Phoe!!! Ook de schilderijlijsten die in elk lokaal aangebracht worden moeten eerst twee maal geschilderd worden. Zodra de kachel aan kan starten de schilderploegen binnen.
De buitentimmerploeg nadert de finish. Gestart met de hoogbouw achterzijde. De dakkapellen nog en de wand tussen de ramen en dan zitten er 5 km planken tegen getimmerd en gespijkerd.
Ino loopt goed mee met de electra. Op 30 januari worden de nutsvoorzieningen binnengebracht. Hier is de fa Joannes de meterkasten aan het afmonteren. Wat een groepen. Als onze beheerder hier straks maar wijs uit kan?
Piet Kemps, Tiny Kwappenberg en Harrie van Nunen maken de overstek aan de binnenplaats in orde.

 

 

Tiny Kwappenberg maakt de lantaarnpalen voorhet parkeerterrein klaar voor een schilderbeurt. Het was die dag 6 graden onder nul dus 's middags was er nog een verkleumde Tiny bezig.
De nutsvoorzieningen worden binnengebracht.
Elke zaterdag zijn er tussen de 15 en 20 vrijwilligers in de weer de laatste loodjes te leggen. Het eindpunt komt in zicht.
De douches zijn voorzien van wanden. Het is me wel een luxe toiletunit en zo zitten er vier in de Odulphushoeve.
Ino van de Ven, onze elektroman, heeft al vele uurtjes doorgebracht in de Odulphushoeve. Volgens mij zal hij wel eens denken "stikt de lamp aan!"
Peer Smits met als hulp Angel Gomez dragen zorg voor de gehele CV installatie, een grote klus. Maar waar Peer en Angel weg zijn wordt het warm. Peer toch wat minuutjes zonder je tuutje!!!!
De binnendeuren worden vakkundig afgehangen.
Willie van Tiel is bezig de wastroggen van water te voorzien. Samen met Jan van Gerwen zorgt Willie voor het complete loodgieterswerk.
Sjaak Smits leidt de schilderploeg maar rolt zelf ook een flink aantal liters verf weg, evenals de fam van Nunen die net als vele anderen ook vaak van de partij zijn.

 

Wandschilderingen met eigen speltak info voor iedere speltak versieren de gangen.
Speelveld van zo'n 2000 m2, groot genoeg ????
Als het regent kunnen we onder zeil. Zo'n 380m2 tent overspant de binnenplaats.
Een kampvuurplaats uit beton voor 250 zitplaatsen en een toneelplaats.
Een steen van 6000 kg wordt als merk- en orientatiepunt geplaatst.
Na 1,5 jaar bouwen is hij dan klaar: "de Odulphushoeve".