browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Welkom

Welkom op de pagina van de Scouts Jongens. Wij zijn jongens van 11 tot en met 15 jaar die elke woensdagavond supergave activiteiten ondernemen.

Leeftijdscategorie:Jeugdleden (jongens) in de leeftijd van 11-15 jaar. De Scouts jongens zijn identiek aan de Scouts Meisjes wat betreft spel en activiteiten.

Doelstellingen:De jeugdleden voorbereiden om in de samenleving zelfstandig oplossingen te zoeken. Dit in teamverband te kunnen uitvoeren.

Spelactiviteiten:De Scouts hebben geen thema. In deze leeftijdscategorie zijn samenwerking en teamspirit belangrijk. Het programma kan afhankelijk van het onderwerp binnen en buiten worden gespeeld. Het leren koken op houtvuur en /of gas is een van de onderwerpen die getraind worden om op het zomerkamp voor zichzelf te kunnen zorgen. Werken met hout en touw en zo keukens en andere zaken in elkaar zetten. Ook sport en creativiteit behoren tot de activiteiten. Het geheel wordt getoetst door het behalen van insignes. E.H.B.O., hygiëne en verzorging worden aangeleerd om tijdens kampen, weekends en vakantie oog te hebben voor deze zaken die overigens in de het dagelijks leven ook van pas gaan komen.

Buitenwerk:De Scouts werken en spelen buiten als het gaat om natuurprojecten en kampvoorbereiding. Het opzetten van tenten en sport en spel is dan één van de bezigheden.