browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Welkom

Welkom op de pagina van de Plusscouts!

Wij zijn mannen en vrouwen die vroeger actief zijn geweest bij de Scouting en niet helemaal afscheid kunnen nemen. Wij komen eens in de maand bij elkaar waarbij we verschillende activiteiten ondernemen die passen binnen de activiteitengebieden van Scouting. Naast deze groepsavonden, ondersteunen wij ook bij activiteiten waar de hele St. Odulpusgroep bij betrokken is, zoals overvliegen, St. Joris dag en de jaarlijkse afsluiting van het seizoen.

Binnenkort op onze pagina meer informatie.