Help Scouting Oirschot aan nieuw pionierhout Een typische scouting activiteit is “pionieren”. Het met behulp van hout en touw bouwen van iets functioneels als bijvoorbeeld een keuken of toren.

Om veilig te kunnen pionieren dient het materiaal regelmatig vervangen te worden.

Net als in 2016 biedt Rabobank het Groene Woud Zuid Scouting Oirschot de mogelijkheid om deel te nemen aan de “Clubkas Campagne”. De basisgedachte van de campagne is dat leden van Rabobank Het Groene Woud Zuid inspraak krijgen op de verdeling van een gedeelte van de winst van de bank. Deze winst vloeit zo terug naar het lokale verenigingsleven.

Leden van Rabobank Het Groene Woud Zuid kunnen hun stem uitbrengen op onder andere Scouting Oirschot. Deze stemmen zijn geld waard. Hoe meer stemmen er op Scouting Oirschot uitgebracht worden, des te meer geld krijgt Scouting Oirschot.

Rabobank Het Groene Woud Zuid stelt voor de Clubkas Campagne in 2017 een bedrag beschikbaar van € 75.000. Rabobank Het Groene Woud Zuid heeft ongeveer 10.000 leden en ieder lid krijgt 5 stemmen om te verdelen. Het is dus belangrijk dat zo veel mogelijk leden hun stem op onze vereniging uitbrengen.

Scouting Oirschot daagt u als ouder / verzorger uit om samen met de vereniging zoveel mogelijk stemmen binnen te halen. De opbrengst uit deze “Clubkas Campagne” zal gebruikt worden voor aanschaf van nieuw pionierhout.

Wie mag stremmen:  Klanten (alleen natuurlijke personen) die voor 1 juli 2017 van het jaar waarin de campagne plaatsvindt lid zijn van Rabobank Het Groene Woud Zuid.

Wanneer kunt u stemmen:  Van 4 oktober tot 17 oktober 2017, Scouting Oirschot zal u helpen te herinneren. Uw stemmen tellen dus écht! 
Naar Rabobank site