browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Welkom

Welkom op de pagina van de Explorers!

Wij zijn een groep jongens van 15 – 18 jaar, gezellig en niet bang!  Bij onze activiteiten willen we zelfstandig te werk gaan. Zowel bij het maken van programma’s voor de wekelijkse groepsavond als bij het organiseren van een expeditie (zomerkamp) willen we inspraak hebben en beslissingen nemen.